fb

Szakmai szolgáltatásaink

› Inklúziós Index
› Szakmai szolgáltatásaink
› Projektjeink

Alapítványunk - amennyiben felkérést kap rá - az alábbi szakmai tevékenységekkel támogatja az inkluzív iskolafejlesztésre vállalkozó iskolákat:

1. Külső szakértői támogatás

Alapítványunk munkatársai az iskolafejlesztés teljes folyamatát támogatják külső tanácsadóként. Szerepünk leginkább az Inklúziós Indexben javasolt "kritikus baráténak" felel meg, aki egyrészt behatóan ismeri az iskola működését, másrészt folyamatosan tükröt tart és ügyel arra, hogy a tantestület a problémákat ne "söpörje a szőnyeg alá". A szakértői támogatás magában foglal még egyfajta "technikai" segítségnyújtást is - a kérdőívek összeállítsától, az eredmények feldolgozásán át az iskolafejlesztési terv elkészítéséig.

2. Vezetői tanácsadás

Az iskolafejlesztés fontos részét képezi a vezető tevékenységének folyamatos támogatása, melynek során nagy hangsúlyt fektetünk a tantestülettel és a szülőkkel való kommunikáció erősítésére, az iskolai szervezet műkődési mechanizmusainak áttekintésére, valamint az iskolafejlesztéssel kapcsolatos feladatok és az egyéb, már meglévő intézményi feladatok összhangjának megteremtésére

3. Tematikus szakmai napok, iskolafejlesztési napok szervezése

Az iskolafejlesztési napok teremtenek lehetőséget arra, hogy az iskola pedagógusai közösen, célirányosan áttekintsék az iskola működését, valamint kijelöljék azokat a területeket, amelyeken fejlődni szeretnének. Az iskolafejlesztési napokat alapítványunk munkatársai facilitálják. A vezető vagy a pedagógusok felkérésére workshopokat, interaktív szakmai napokat szerevezünk a tantestület számára. Ezek célja, hogy az iskola pedagógusai bizonyos, - az iskolafejlesztéshez kapcsolódó - témákban tovább mélyítsék szakmai ismereteiket. 

4. Intézménylátogatás szervezése

Felkutatjuk azokat a hazai referenecia intézményeket, amelyek innovatív gyakorlatuknak köszönhetően mintával szolgálhatnak az iskolafejlesztésbe újjonnan belevágó iskolák számára és megszervezzük, hogy a tantesület saját élményt szerezzen a már meglévő "jó gyakorlatokról".

5. Mentorálás

Általában az iskolafejlesztés részét képezi a pedagógusok módszertani megújulása. Alapítványunk munkatársai igény szerint egyénre szabott segítséget nyújtanak az iskola pedagógusainak a kooperatív tanítási módszerek és a tanulók egyéni differeneciálására épülő tanítási technikák elsajátításában.

6. Segítség a tanulók gyógypedagógiai ellátásának megszervezéséhez

Az iskolafejlesztés során áttekintjük az intézmény tanulói összetételét és támogatjuk az iskolát abban, hogy a lehetőségekhez mérten megtalálja a tanulók szükségleteihez illeszkedő ellátási formákat. Fontos célkitűzésünk, hogy az iskolafejlesztés folyamán erősödjön a pedagógusok és a tanulók ellátásában közreműködő egyéb szakemberek közötti együttműködés.


KAPCSOLAT

Telefon: +36 (1) 786-9783
E-mail:
Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.

Számlaszámunk: 16200010-10090301