fb

Pozitív fegyelmezés tréning pedagógusoknak II.

› Pozitív fegyelmezés
› Pozitív fegyelmezés tréning pedagógusoknak I.
› Pozitív fegyelmezés tréning pedagógusoknak II.
› Szülői tréning
› 6-8 órás tantestületi képzések

Általános tudnivalók

A Pozitív fegyelmezés szemléletű tanulói készségfejlesztő program egy 120 órás pedagógus továbbképzés, melynek akkreditációja folyamatban van.

A Pozitív fegyelmezés II. tréning gyakorlatba ágyazott képzés, ami azt jelenti, hogy a 8 képzési napot nem egyszerre, hanem egy hónapos szünetekkel, 6 alkalommal tartjuk meg (2+1+1+1+1+2 nap), így a résztvevők a képzésen tanult feladatokat a két képzési alkalom között eltelt időben kipróbálják. Ez a képzési forma lehetővé teszi, hogy a résztvevők az elsajátított feladatokat a saját gyakorlatukba átültessék - a saját gyerekcsoportjuk életkorához és sajátosságaihoz igazítsák, és ehhez folyamatos szakmai támogatást kapnak a képzés oktatóitól. A 8 képzési napot 20 óra szupervízió egészíti ki, melynek célja, hogy a csoporttagok megosszák egymással a program kipróbálása során szerzett tapasztalataikat, és közösen keressenek megoldásokat az esetleges szakmai elakadások feloldására. A képzés 2 vizsganappal zárul. A képzés teljesítésének feltétele:

A tréningcsoportjaink minimum 8maximum 14 fővel indulnak.

A jelentkezés előfeltététele a Pozitív fegyelmezés I. tréning elvégzése.

 

Miről szól a képzés?

A Pozitív fegyelmezés II. célja, hogy a résztvevők szert tegyenek arra az elméleti és gyakorlati tudásra, melynek birtokában képessé válnak a tanulók érzelmi és szociáis képességeinek célzott és szisztematikus fejlesztésére. Ez hozzásegíti a tanulókat saját és mások érzelmeinek jobb felismeréséhez, társas kapcsolataik hatékonyabb kezeléséhez, valamint a konfliktushelyzetek megoldásfókuszú rendezéséhez.

A tanulói készségfejlesztés és konfliktusmegoldás színtere az osztálygyűlés/pozitív fegyelmezés foglalkozás, mely alsó tagozaton a magyar órák vagy napközis foglalkozások, felső tagozaton és középiskolában az osztályfőnöki óra, erkölcstan óra vagy dráma foglalkozások keretei közé illeszthető be legegyszerűbben.

A képzés főbb témakörei:

A pozitív fegyelmezés szemléletű pedagógus számára az osztálygyűlések rendszere egy olyan közösségformáló eszköz, amelynek célja a közösségen belüli tiszteletteljes és pozitív kapcsolatok kialakítása, a tanulók bevonása a közösség életével kapcsolatos döntések meghozatalába, valamint az egyéni felelősségvállalás erősítése.

Miért érdemes belevágni?

"...ez életemben az első (vagyis második, ha az "alapozó tanfolyamot" is beleszámítjuk) olyan képzés, ami rengeteg új tudást, ismeretet adott magamról, a kommunikálásról, egy új világot nyitott meg számomra. Úgy érzem, ez az az út, amelyen járni szeretnék." (középiskolai pedagógus)

 


KAPCSOLAT

Telefon: +36 (1) 786-9783
E-mail:
Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.

Számlaszámunk: 16200010-10090301