fb

Iskolafejlesztés

› Inklúziós Index
› Szakmai szolgáltatásaink
› Projektjeink

A mi értelmezésünkben az iskolafejlesztés olyan tervezett, célirányos folyamat, mely egy egyértelmű jövőkép és hatékonyabb működés felé mozdítja el az intézményt, stabil, jól definiált értékek mentén.

Egy szervezet általában akkor vág bele ilyen mélyreható fejlesztési folyamatba, ha a szervezetre valamilyen komoly külső vagy belső nyomás nehezedik, ezért a vezető és a tantestület elköteleződik a problémákkal való őszinte szembenézés mellett, és megszületik a közös akarat a változtatásra, megoldások keresésére.

Az iskolai szervezetfejlesztés elemei

Célja, hogy képet kapjunk az iskolai szervezet aktuális állapotáról. Az adatgyűjtés során:

Gondoskodni kell a szervezetfejlesztés által érintett összes szereplő folyamatos tájékoztatásáról.

Az iskolafejlesztési folyamat alappillérét az iskola közös értékei jelentik. Amennyiben szükséges, össze kell gyűjteni, és egyértelműen definiálni kell ezeket.

Egy egyértelmű és vonzó jövőképre van szükség ahhoz, hogy a vezető és a tantestület tisztán lássa, hosszú távon mik az intézmény célkitűzései, az iskola milyen irányban szeretne tovább fejlődni. 

A szervezeti diagnózis eredményei alapján a vezető és a tantestület határozza meg azokat a célokat, amelyek megvalósításáért a tantestület az iskola többi szereplőjével együttesen dolgozni szeretne. Fontos, hogy az iskolafejlesztési célok adekvát válaszokat adjanak az intézmény aktuális problémáira és összhangban legyenek az iskola értékeivel és jövőképével. 

Az iskolafejlesztési terv a vezető és a tantestület közös stratégiája a szükséges változtatások konkrét megvalósítására. Ez magában foglalja az iskolafejlesztési célok konkrét feladatokra való lebontását, a feladatok ütemezését, a felelősök kijelölését, az ellenőrzés formáit.

Az iskolafejlesztési tervben foglalt feladatok gyakorlati megvalósítása.

Az iskolafejlesztési célok és a megvalósult eredmények összevetése nélkülözhetetlen eleme az iskolafejlesztési folyamatnak.


KAPCSOLAT

Telefon: +36 (1) 786-9783
E-mail:
Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.

Számlaszámunk: 16200010-10090301