fb

Amiben hiszünk

› Amiben hiszünk
› Küldetésünk
› Munkatársaink
› Szakmai partnereink
  • Mindenki képes változni és változtatni;
  • Az iskoláknak minden lehetséges eszközzel törekedniük kell a diszkrimináció csökkentésére;
  • Nincs „átlagos” tanuló, minden gyermek más - a fogyatékosság, a tehetség, a hátrányos szociális helyzet, az etnikai vagy a vallási hovatartozás az emberi sokszínűség természetes megnyilvánulási formái;
  • Egy iskola akkor inkluzív, ha – fogyatékosságától vagy szociális helyzettől függetlenül - képes a tanulók sajátosságaihoz és egyéni szükségleteihez igazodni;
  • A tanulás csak akkor lehet eredményes, ha a pedagógusok, a tanulók és a szülők együttműködnek, partnernek tekintik egymást;
  • Bármely iskola és bármely pedagógus képes megteremteni az inkluzív (befogadó) oktatás feltételeit, mert az inklúzió elsősorban nem pénzügyi, hanem szemléletbeli kérdés;
  • A pedagógus szemlélete az inklúzió sikeres megvalósításának kulcsa, mert elfogadó attitűdje mintaként szolgál az osztályközösség számára;
  • A pedagógiai munka professzió, aminek része a módszertani felkészültség, a folyamatos fejlődésre való törekvés, a kritikus gondolkodás és az önreflexió képessége;
  • Pedagógusként el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen felnőtté váljon majd az általunk nevelt gyermek, és hogyan tudjuk őt ebben a legjobban támogatni;
  • A problémák boncolgatása helyett a megoldáskeresésre, a múlt helyett a jövőre kell fókuszálni.
 

 


KAPCSOLAT

Telefon: +36 (1) 786-9783
E-mail:
Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.

Számlaszámunk: 16200010-10090301